DevOps 101


foto

AMAÇ

Çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra ne geliyor diye sorarsanız cevap: DevOps! Eğitimde, uluslararası konjonktürde en gelişmiş (en ileri) yazılım geliştirme methodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonunuzda veya projelerinizde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenlerin aktarılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

# DevOps Nedir? #Mikroservis Mimari #MVP ile küçük başla hızlı ilerle (SCRUMBAN) #Test Otomasyonu - CI/CD #Container Teknolojisi # Bulut #Ürün Yönetimi. Ürün = mikroservis #Kurumsal Yeniden Yapılanma (Re-Org)

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: DevOps kavramının anlamını ve DevOpsu oluşturan bileşenlerin neler olduğunu bilir.
Anlar: DevOpsun hayata geçmesi için şirket içinde veya projelerde neler yapılması gerektiğini anlar.
Yapar: DevOpsun şirketinize ve projenize uygulanmaya başlanması için şirket içinde motivasyon yaratır ve DevOps konusunda girişimlerin başlatabilir, DevOps konusundaki girişimlere önderlik eder.

HEDEF KİTLE

Eğitime, CTO, CIO, yazılım geliştirme, yazılım test, yazılım sürüm, BT operasyonları veya BT hizmet yönetiminde çalışanlar, operasyon yöneticileri, olay ve değişim yöneticileri, DevOps mühendisleri, entegrasyon uzmanları,sistem ve ağ yöneticileri, otomasyon ve İşletme mimarları katılabilir.

İÇERİK

 • Temel Kavramlar
  • DevOps Kavramının Ortaya Çıkışı
  • DevOps ile İlgili Temel Kavramlar ve İlkeler
  • DevOps’un Nedir?
 • Kültür
  • DevOps Kültürünün Temeli
  • DevOps Kültürünün Temel Unsurları
  • DevOps Kültürünün Önemli Unsurlar
 • Kurumsal
  • Kurumsal Modeller
  • Bağımsız Ekip İhtiyacı
  • DevOps’un Mimarlık Üzerindeki Etkisi
  • DevOps Ekipleri İçerisindeki Yönetimi
 • Süreçler
  • Agile, Scrum ve Kanban Kavramlarını ve Bu Kavramların Birbirleri ile İlişkileri
  • BT Hizmet Yönetimi Süreçlerinin, Devops Kültüründe Bulunan Uygulamalar ile İlişkileri
  • Lean Kavramı ve Kullanışı
  • Value Stream Map
  • Yeni ve İnovatif Fikirden Yararlanma Yolları
 • Otomasyon
  • Otomasyonun, Yazılım Geliştirme Süreçleri Üzerindeki Etkisi
  • Faydalar ve Temel İlkeler
  • Temel Bulut İlkeleri
 • Ölçme & Geliştirme
  • DevOps İşlemlerinin İzlenmesi ve Kaydının Tutulmasının Önemi ve Faydaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak