Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ticaret Şirketleri, Şirketler Topluluğu ve Şirket Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme İşlemleri


foto

AMAÇ

Seminerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticaret şirketleri, şirketler topluluğu, şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri incelenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Şirketler #Birleşme #Bölünme #Tür Değiştirme #Şirketler Topluluğu #Denkleştirme #TTK m.380 #Türk Ticaret Kanunu #Mevzuata Hakimiyet

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerini bilir.
Anlar: İlgili yasal düzenlemelere ve yaptırımlara uygun hareket etmenin önemini ve gerekliliğini anlar.
Yapar: Mevzuatı kavrar; bu anlayışla yasalara uygun olmayan hususları tespit eder; gerekli iç düzenlemeleri yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere bankacılar, avukatlar, yöneticiler, yönetici adayları ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

İÇERİK

 • Ticaret Şirketleri
  • Türleri
   • Kollektif Şirket
   • Komandit Şirket
   • Anonim Şirket
   • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
   • Limited Şirket
  • Şirketler Topluluğu
   • Hakim – Bağlı Şirket
   • Hakimin Hukuka Aykırı Kullanılması – Denkleştirme
   • Güvenden Doğan Sorumluluk
 • Birleşme
  • Geçerli Birleşmeler
  • Tasfiye Halindeki Şirketin Birleşmesi
  • Sermayenin Kaybı veya Borca Batıklık Duurmunda Birleşmeye Katılma
  • Ortaklık Payları ve Hakları
  • Sermaye Artırımı, Yeni Kuruluş
  • Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu
  • İnceleme Hakkı
  • Birleşme Kararı
  • Tescil ve İlan
  • Kolaylaştırılmış Birleşme
  • Alacaklıların ve Çalışanların Korunması
 • Bölünme
  • Geçerli Bölünmeler
  • Bölünmenin Uygulanmasına İlişkin Hükümler
  • Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Planı
  • İnceleme Hakkı
  • Bölünme Kararı
  • Tescil ve İlan
  • Korunmaya İlişkin Hükümler
 • Tür Değiştirme
  • Geçerli Tür Değiştirmeler
  • Kollektif ve Komandit Şirketlerin Tür Değiştirmelerine İlişkin Özel Düzenleme
  • Tür Değiştirme Planı
  • Tür Değiştirme Raporu
  • İnceleme Hakkı
  • Tescil ve İlan
  • Alacaklıların ve Çalışanların Korunması
 • Ortak Hükümler
  • Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi
  • Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları
  • Sorumluluk
 • Özel bir düzenleme olarak, Türk Ticaret Kanunu madde. 380 Değerlendirmesi
 • Genel Değerlendirme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Hukuki Alt Yapıya Hakim Olmak, Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler Ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek, Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri