2019 Beklentilerinin Türk Banka Sektörü Bilançolarına Yansımaları


foto

AMAÇ

Küresel finansal piyasalarda önemli dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde; yurt içi tasarrufların yetersizliği nedeniyle, ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklarla çalışan Türk Bankalarının küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, yurt içi finansal piyasaların da dalgalı bir seyir izlemesine neden olmaktadır. Böyle dönemlerde; küresel ekonomi, yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve kamu kesimi gelişmelerinin finansal istikrar üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. Bu programda; 2018 yılı içinde, küresel ve yurt içi makro ekonomik görünümün yanı sıra, önemli merkez bankalarının kararları, finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenerek bu gelişmelerin Türk Banka Bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Küresel Piyasalar #Politik Gelişmeler #Jeopolitik Gelişmeler #Finansal Piyasalar #Para Politikaları #Ekonomik Göstergeler #Ülke Riski #Piyasa Riski #Merkez Bankaları Kararları #Dereceleme Kuruluşları Kararları #Banka Bilançoları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Küresel Piyasalar ve Yurtiçi piyaslardaki gelişmeleri nasıl izleyebileceğini bu verilerden risk yönetiminde nasıl yararlanabileceğini bilir.
Anlar: Küresel sistemin dinamiklerini, piyasalardaki gelişmelerin kaynak yönetimlerindeki ve risk yönetimlerindeki etkilerini, Merkez Bankalarının uyguladıkları farklı Para Politikalarının nedenlerini, bunların banka bilançolarında yaratacagı sonuçları anlar.
Yapar: Yurtdışı ve yurtiçi piyasalardaki gelişmelerin yaratacağı maliyet ve karlılık unsurlarını risk yönetimi için degerlendirebilir, işlem verimliliğini ve banka karlılığını koruyucu sonuçlar yaratabilir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, şube, bölge, genel müdürlük yöneticileri katılabilir. En az beş yıllık deneyime sahip katılımcılar için faydalı olacaktır.

İÇERİK

 • Gelişmiş ülkeler Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
 • Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
 • Türkiye’nin Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
  • Enflasyon, Büyüme, Kamu Bütçesi, Ödemeler Dengesi
  • Cari Açık Nedenleri
  • Yakın Gelecekte Cari İşlemler Dengesi Üzerinde Etkili Olabilecek Risk Unsurları
  • Parite Gelişmelerinin Cari İşlemler Hesabı Üzerindeki Etkileri 
  • Jeopolitik Gerginliklerin İhracata Yansımaları
  • Cari Açığın Finansman Yöntemleri
  • Sıcak Paranın Banka Sektöründeki Etkileri
 • Sermaye Akımlarını Yönlendiren Kararlar
  • Dereceleme Kuruluşları Kriterleri
  • Para Arzındaki Değişimlerin Olası Sonuçları
 • Merkez Bankaları Politikaları
  • FED, AMB VE TCMB’nin Uyguladığı Politikalar 
 • Yurtdışı ve Yurtiçi Gelişmelerin Banka Bilançolarına Etkileri
  • Kredi/Mevduat Oranı
  • Faizlerdeki Hareketlerin Etkileri
  • Kurlardaki Hareketlerinin Etkileri 
  • Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkileri 
  • Karlılığa Etkileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), Merak ve Keşfetme, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak