Bankacılığın Geleceğine Hazırlık İçin Liderlik 4.0


foto

AMAÇ

Eğitim, yönetici veya yönetici adaylarının değişim ortamında (hem X, Y ve artık Z nesli, hem de çok farklı kültürdeki) çalışanlarını iyi yönetebilmelerini, liderlik yapabilmelerini, doğru delegasyon, ikna, etkileme, yönlendirme, karar verme, stres yönetimi ve motivasyon tekniklerini öğrenmelerini ve işlerinde uygulamalarını amaçlamaktadır.
Pratik, uygulamaya yönelik bir eğitimdir.

ODAK NOKTALARI

#Değişime açıklık ve uyum #Vizyon #Liderlik #Kendini ve ekibi motive edebilmek #Performans ve yetenek geliştirmek #Fırsatları değerlendirmek #Güven yaratmak #İlişkileri ve farklılıkları yönetmek #Çalışan odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değişen piyasa koşullarını izler, bunların bankacılığa ve yönetime etkilerini bilir. Farklı çalışanlardan sinerji oluşturmayı ve onlara farklı yönetim stilleri uygulamayı bilir. Kurumsal ve kişisel başarı arttırma yöntemlerini bilir.
Anlar: Değişen konjonktürleri ve piyasa şartlarını ve bunların bankacılığa/yönetime etkilerini anlar. Değişim Yönetiminin 6 farklı dinamiğini kavrar.
Yapar: Değişimi anlar ve fırsatları değerlendirir. Kendisinin ve (yeni nesil de dahil) ekibinin motivasyonunu arttırır. Yönetici olarak kendisinin ve ekibini geliştirir ve geri bildirim karşısındaki duygusal direncini aşabilir. Çatışmaları yönetebilir, ikna edebilir.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Değişim Dinamikleri ve Endüstri 4.0 (Ekonomi 4.0)
  • Değişen Dünya, Endüstri 4.0, Piyasalar ve Bankacılık: Bankacılığa ve Yönetime Etkileri
  • Değişen Dünyada Liderlik, Koç Tipi Yöneticilik ve Motivasyon Sağlamak
 • Değişime ve Gelişime Direnci ve Konfor Alanını Aşma
  • Kişilerin Niçin Konfor Alanı Vardır? 
  • İşe Yönelik Egzersiz ve Yeni Şartlar için Yetkinlik Gelişimi
  • Değişim Eğrisi: Geri Bildirim Nasıl Verilir? 
  • Değişim Eğrisi ve Değişen Şartlarda Liderlik: İnteraktif Vaka Çalışması
 • Kendimi ve Ekibimi Tanıyabilmek, Motivasyon ve İkna
  • Ebeveyn-Yetişkin-Çocuk Stilleri + İşe/Ekibe Uygulama
  • İnteraktif Grup Egzersizi: Çalışana Özgü Farklı Motivasyon Teknikleri
  • Değişen Dünyada Sorunları Yetişkin Stili ile Çözmek
  • Karşımızdakinin Değerlerini Anlayarak İkna Edebilmek ve Vaka Çalışması
  • İnteraktif Grup Egzersizi: Katılımcıların Diğer İkna Yöntem Deneyimlerini Paylaşmaları
  • İnteraktif Grup Egzersizi: Karşımızdaki Kişi Nasıl İkna ve Motive Olur?: Teknikler
 • Delegasyon Nasıl Yapılmalı ve Koç Tipi Yöneticilik
  • İnteraktif Vaka Çalışması: Doğru Delegasyona Engel Olan Unsurlar
  • Delegasyon Stilleri ve 4’lü Delegasyon Modeli
  • İnteraktif Vaka Çalışması: Konuya ve Kişiye Yönelik Delegasyon
  • Koç Tip Yöneticilik Modeli
  • Egzersiz  + Koçluk Formunun (Coaching Worksheet) Kısaca Tanıtımı
  • İnteraktif Koçluk Vaka Çalışmaları
 • Ekip içi ve Bölümler Arası Çatışmaların Yönetimi
  • Çatışmaların Dinamikleri ve Nedenleri
  • Çatışma Yönetimi Teknikleri 
  • İnteraktif Çatışma Vakaları ve Çözümü Çalışması
  • Ekiple, Bölümlerle Çatışmalar, Üstle, Zor Kişilerle Çatışmalar ve Yönetimi
  • Uygulama/Egzersiz
 • Oyun Teorisi
 • Yeni Nesil Yönetimi
  • İnteraktif Grup Çalışması: Yeni Nesil (Y-Jenerasyonu) ile İlgili Durum Analizi
  • Yeni Neslin Özellikleri; Kırılganlık, İş-Özel Yaşam Dengesi, Motivasyon Eksikliği, Yaratıcılık
  • Yeni Neslin Yönetimde Nelere Dikkat Edilmeli ve Çözümler
 • Liderlikte Hikayeciliğin Gücü 
  • Kurumlarda ve Liderlikte Hikayenin Önemi ve Gücü + İşe/Kuruma Uygulama
  • Doğru Hikayeyi Belirlemek, Anlatmak ve Aidiyet Yaratmak
  • Metaforu Belirlemek ve İşe/Kuruma Uygulama
 • BlockChain'in ve Alternatif Paralar'ın Bankacılıkta Yaratabileceği Değişim

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Merak, Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme, Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme ve Değerlendirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, İkna, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik