Uygulamada Akreditifler


foto

AMAÇ

Eğitimde, akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak oluşturulması ve kullanılması hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#akreditifler #UCP600 #ISBP 745 #standartlar #uygulama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Akreditiflere ilişkin kuralları ve standartları bilir.
Anlar: Kuralların ve standartların uygulamaya etkilerini ve müşteri ihtiyacını anlar.
Yapar: Doğru yöntemi tespit eder, riskleri azaltır, önler.

HEDEF KİTLE

Bankaların İthalat ve/veya ihracat akreditiflerinden sorumlu yetkililer katılabilir.

İÇERİK

 • Akreditif Açılışı Mesajında Akreditifin Geçerli Olduğu Yer ve Akreditifin Yeri Alanlarının Farklı Yazılmasının Sonuçları Nelerdir?
 • İbrazın Akreditif Vadesi Veya İbraz Süresi İçinde Yapıldığının Tespiti Nasıl Olmalıdır?
 • Bir Akreditif Neden Transferable Açılır? Hangi Şartlar Bu Akreditif Türünün Kullanılması İhtiyacını Ortaya Çıkarır? İthalatçı ve İhracatçı Açısından Bu Tür Bir Akreditifin Ne Gibi Sonuçları Olabilir?
 • "Transferable” Akreditiflerde Devri Yapan Banka Her Durumda Belgeleri İncelemek Zorunda mıdır? 
 • Akreditif Teyitsiz Açılmasına Rağmen Satıcının “Teyitli Akreditif” İle Çalışma İsteğinin Karşılanması İçin “Sessiz Teyit – Silent Confirmation” Yönteminin Kullanılmasında Nelere Dikkat Edilmelidir? Riskler Nasıl Azaltılabilir?
 • Akreditif Bedelinin Bir Kısmının Peşin Ödenmesi (Red Clause) İçin Kullanılan  Şartlarda Üstlenilen Riskler Ve Riskleri Azaltma Yöntemleri
 • "All Documents Must Be in English” Şartını İçeren Bir Akreditife Ait Belgeler Nasıl İncelenmelidir?
 • Bir CMR Taşıma Belgesi Üzerinde İki Taşımacı Adının Belirtilmesi Rezerve Neden Olur mu?
 • Kopya Taşıma Belgesi Üzerindeki Malların Kusurlu Olduğuna Dair Bir Kayıt Veya Malların Geç Yüklendiğine Dair Bir Tarih Belgeyi Rezervli Yapar mı?
 • Negotiable, Blank Endorsed” Şartları Nasıl Ele Alınmalıdır?
 • Bir Sigorta Belgesini Acente İmzaladığında Acentenin Adı Mutlaka Belirtilmeli Midir?
 • Belgelerin Bankalar Arasında Postada Kaybolması Halinde Sorumluluğun Hangi Tarafa Ait Olduğunu Hangi Şartlar Belirler?
 • Akreditifte İstenen Belgelerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; Fatura, Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri ve Diğer Belgelere İlişkin ICC Bankacılık Komisyonu Tarafından Verilen Görüşler
 • Akreditiflerde Yer Alan Aşağıdakilere Benzer Bazı Özel Şartların Yorumlanması
 • All Negotiations Must Be Endorsed On The Original Letter Of Credit And Negotiation Bank’S Remittance Letter Must State This Effect
 • Akreditif veya Değişikliklerin İhbarı Sırasında Bankaların Üstlendikleri Sorumlulukların Açıklanması
 • Akreditif İşlemlerine İlişkin Verilen Temliklerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 • Rezerv Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 • Incoterms 2010 Yayını Hakkında Genel Bilgilendirme
 • URR725 Yayınında Bahsedilen Rambursman Taahhüdü “Reimbursement Undertaking” Konusunda Dikkat Edilecek Konuların Ele Alınması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme,Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat ,Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri