Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi KEPNER AND FOURIE - THINKING WORKS


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcıları, problemleri önceliklendirmelerine, problemlerin kökenine inmelerine, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırmalarına, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapmalarına, bilgi toplamalarına ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye almalarına, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirmelerine, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için, herkesi dahil etmelerine ve katılım sağlamalarına yardımcı olacak 3 analiz tekniğiyle donatmaktır.

ODAK NOKTALARI

#analitik düşünme #yaratıcı problem çözme #sonuç odaklılık #güven yaratmak #performans geliştirme #hızlı karar alma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Problemi tanımlamayı ve önceliklendirmeyi bilir.
Anlar: Problem neden analizinin önemini anlar.
Yapar: Problem Çözümünde en iyi seçeneği analiz eder ve çözüm üretir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, problem çözme yetkinliklerini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar, yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

İÇERİK

  • Öncelik Analizi
    • Durum Değerlendirmesi Yapmak İçin Kullanılan Rasyonel Bir Süreçtir. Problemler Tanımlanır ve Bölümlere Ayrılarak Önceliklerine Göre Düzenlenir. Sürecin Son Aşaması, Her Problemi Çözmek İçin Ayrı Bir Plan Oluşturulmasıdır.
  • Neden Analizi
    • Problem Yaratan Herhangi Bir Sapmanın Nedenini Tanımlamak, Analiz Etmek ve Çözmek İçin Kullanılan Rasyonel Bir Araçtır. Neden Analizi, Bir Problemi Doğru Saptamak, Problemin Bileşenleriyle İlgili Verileri Toplamak, Mantığa ve Geçmiş Deneyimlere Dayanarak Neden Üretmek ve Gerçek Nedeni Teyit Etmek İçin Kullanılır.
  • Çözüm Analizi
    • İşle İlgili Alınan Kararların Her Yönünü Analiz Etmek İçin Kullanılan Aşamalı Bir Süreçtir. Kararın Nedenlerini, Amacını Ve Alternatifleri Değerlendirme Şartlarını Analiz Etmek İçin Güçlü Bir Araçtır. Mevcut Alternatifler Arasında Seçim Yapmak veya Şartların Gerektirdiği Çözümü Yaratmak İçin Kullanılır.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Takım Çalışması ve İşbirliği, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma Ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme )
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme