Etkili Konuşma, İletişim Psikolojisi


foto

AMAÇ

İnsan ilişkilerinin başlangıcı konuşma/ iletişimdir. Ancak konuşmak iki yanı keskin bıçaktır. Konuşarak sevgi saygı yaratmak da mümkündür, tam tersi durumları oluşturmak da. Bu eğitimle kişiler konuşma bilinci kazanarak ilişkilerinde daha başarılı olurlar.

ODAK NOKTALARI

#Kendini dinletmek #İkna etmek #sorun çözücü olmak #İletişimi yöneten taraf olmak #zor insanları yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Konuşmasındaki hatalı ve itici olan yanları görür. İletişim psikolojisiyle insanlarla uyumunu yükselteceğini bilir. Verilen teknikleri istediği zaman, nasıl kullanacağını bilir.
Anlar: İletişim psikolojisinin ve konuşma biçiminin başarının temeli olduğunu anlar. İnsan ilişkilerinde yönetici ve yönlendirici olmanın yollarını anlar. İletişimde yapılan "hayati" yanlışları anlar.
Yapar: Teknikler yüzde yüz garantili olduğundan bunları uygular. Yarattığı sempati ve itibar artar. İkna gücü yükselir. Konuşmanın gücünü kullanır.

HEDEF KİTLE

Eğitim, konuyla ilgili ihtiyaç duyan tüm bankacıların katılımına açıktır.

İÇERİK

 • İmaj Bozan Temel Diksiyon Hataları
 • Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak
 • Vurgu/ Tonlama/ Durak/ Kesme Teknikleriyle İletişim Egemenliği Kazanmak
 • Doğru Ses Kullanımı
 • Doğru Nefes Kullanımı
 • Temel Beden Dili
 • Kendisinin Ve Başkalarının İletişim Psikolojisini Kavramak
 • Doğru Konuşma Mantığı
 • “Kısa Yol” İnsan Tanımak
 • Uluslararası Temel Hitabet Teknikleri
 • İkna Teknikleri
 • İletişimde Asla Yapılmaması Gerekenler
 • İletişimde Mutlaka Yapılması Gerekenler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme