Sosyal Davranış Stilleri - Zor İnsanlarla Etkin İletişim


foto

AMAÇ

Bu program, bireylerin kurum içi ve dışı tüm ilişkilerinde iletişimde zorlandıkları kişilerle daha etkin ( herkesin mutlu olduğu ve çatışmanın yaşanmadığı ) ilişkiler kurabilmesini ve başka insanlara kendilerini daha doğru aktarabilmesini hedefleyen bir eğitim programıdır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim #İkna #Güven yaratmak #Farkındalık #İlişki yönetimi #Esneklik #Farklılıkları yönetmek # Gözlem #Performans geliştirme #Çatışma Yönetimi #Çok Yönlülük #Empati #Takım içi iletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı sosyal davranış stillerini, davranış stilini tespit etmesi için gerekli davranışsal ipuçlarını, farklı stillere ait davranış stratejilerini bilir. Stillerin güçlü gelişime açık özelliklerini, gerilim anlarında yapması gerekeni bilir.
Anlar: Zor insan kavramının göreceli bir yaklaşım olduğunu, başkaları için kendisinin hangi durumlarda zor insana dönüştüğünü anlar. İletişimde verimlilik için yapması gerekenleri, farklı kişilere farklı yaklaşımlar gerektiğini anlar.
Yapar: Davranışsal ipuçlarını doğru ve objektif okur, stili doğru tespit eder. Önyargılı olmadan farklı rollerin altındaki sosyal stili bulur. Strateji belirler, uygun davranışı sergiler. Çok yönlü davranarak verimli ilişkiler kurar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, iletişimde etkin dinlemeyi, anlamayı ve anlaşılmayı isteyen tüm çalışanların katılımına açıktır.

İÇERİK

  • Davranış ve Davranışı Gözlemleme
  • Çok Kısa Sürede Karşı Tarafın Stilini Bulma
  • Kendi Stilimizi Tespit Etme
  • Farklı Stillere Karşı Stratejiler
  • Farklı Stillerin Beklentileri Ve İhtiyaçları
  • Zor İnsanlarla Kolay Şekilde İletişim Kurma ve İkna Etme
  • Çok Yönlülüğü Geliştirmek İçin İpuçları

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri