Krediler Simülasyonu


foto

AMAÇ

Katılımcıların, firmaların finansal sonuçlarını, yine firmanın mali olmayan verileri, piyasa ve sektör haberleri ve döviz piyasalarında yaşanan değişimler ile birleştirerek, doğru müşteride doğru krediyi doğru vade ve teminat ile tahsis etmesi; erken uyarı sinyallerini zamanında tespit ederek, müşteri ile yeni çalışma koşullarını, çözüm önerileri ya da çıkış yolunu saptaması amaçlanmaktadır.

Sanal ortamda her katılımcının kendi bankasının kredi portföyünü yönetmesi ve gelir yaratması beklenmektedir. Bununla birlikte, katılımcı, kar marjı, limit doluluğu, batık oranı, teminat geri dönme oranları ve mali analiz ile erken uyarı sinyalleri konulu küçük testlerden de puan alacak ya da kaybedecektir.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço okuma #Erken uyarı sinyalleri #Kredilerde vade ve teminat yapısı #Fiyatlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bilanço okumayı bilir.
Anlar: Müşterinin ihtiyacını anlar.
Yapar: Erken uyarı sinyalleri çerçevesinde çözüm odaklı aksiyon planı yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, perakende bankacılık şube pazarlama ve satış ekipleri, ticari bankacılık şube pazarlama ve satış ekipleri katılımda bulunabilir.

İÇERİK

 • Makroekonomik ve sektörel veriler ışığında hedef müşterilerin belirlenmesi
  • Müşterilerin Kredi Limitlerinin Oluşturulması
  • Finansal tabloların ve firmalara ilişkin diğer bilgilerin analizi
  • Müşterinin faaliyetlerinin incelenerek kredi ihtiyaçlarının tespiti
  • Yapılan analiz sonucunda uygun kredi tipi, vade ve teminat koşullarının belirlenerek, kredi limitlerinin oluşturulması
 • Müşterilerden gelen kredi kullanım taleplerinin değerlendirilmesi, kredilerin fiyatlandırılması ve kullandırımı
  • Kredi ihtiyacının firma faaliyetleri ile talep edilen vade ve teminat tipi ile uyumu
  • Rekabet Koşulları, ekonomik veriler, sektör ve firma haberleri dikkate alınarak kredinin fiyatlandırılması
  • Kredi kullandırımından sonra, değişen piyasa koşullarında oluşacak yeni risklerin ve maliyet değişimlerinin takibi, değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili gerekli aksiyonların zamanında alınabilmesi
 • Kredilerde erken uyarı sinyalleri
  • Dönemsel olarak finansal tablolar, genel ekonomik durum, sektör ve firma özelindeki gelişmelerin izlenerek sorunlu hale gelebilecek kredilerin tespiti ve bu doğrultuda alınabilecek aksiyonlar
 • Genel değerlendirme
  • Simülasyon sonunda katılımcıların süreç boyunca aldıkları kredi kararlarının; şube bilanço ve gelir tablolarına yansıması üzerinden genel değerlendirme yapılacaktır.
  • Etkin kredi kullandırımı ve yönetimi ile ilgili belirlenmiş kriterler üzerinden katılımcıların yetkinlikleri ölçülecektir.

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Maliyet, Fiyatlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: