Satıştan Yöneticiliğe


foto

AMAÇ

Satış ekibini yönetmekle farklı karakterlerdeki ve görevlerdeki ekipleri yönetmek arasında farklar olduğu gibi, satış yapmakla satış ekibini yönetmek arasında da büyük farklar vardır. Satıcı "özgür" olmayı isterken satış yöneticisi ekibinin uyumlu bir bütünlük içinde satış hedeflerini gerçekleştirmek ve geleceği doğru öngörmek ister. Bugüne kadar hiç satış ekibi yönetmediyseniz ya da bizzat sadece satışla uğraştıktan sonar terfi ederek bir ekibin yönetiminin sorumluluğunu aldıysanız ne yapacaksınız? Eğitimde bu konu üzerinde durulacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Satış Liderliği #Müşteri Odaklı Satış #Satış Yönetimi #Performans Geliştirme #İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Müşteri odaklı satış kavramını, satış ekibinin ihtiyaçlarını ve ekip ile nasıl sağlıklı iletişim kurulacağını bilir.
Anlar: Satış için gerekli motivasyonu oluşturmayı ve liderlik ettiği ekibe nasıl başarı kazandıracağını anlar.
Yapar: Satış ekibi ile doğru iletişim kurar, ekibinin ihtiyaçlarını anlar ve ekibinin hedeflerinin üzerine çıkaracak bir performans sergilemesini sağlar.

HEDEF KİTLE

Eğitime satıştan yöneticiliğe geçen ya da geçecek olan bankacılar katılabilir.

İÇERİK

 • Müşteri Odaklı Satış Yaklaşımı
 • Satış ve Pazarlama Kavramları
 • Günümüz Müşteri Analizi
 • Satış Yaklaşımları
 • Satıcı Kimliği
 • Satıcı Görevsel Sorumlulukları
 • Profesyonel Satış Yönetimi
 • Satıştan Yöneticiliğe
  • Yönetici Kimdir? Lider Kimdir?
 • Satış Yöneticisinin Görevsel Sorumlulukları
 • Satış Motivasyonu
 • Satış Toplantısı Yönetimi
 • Satış Planlama ve Zaman Yönetimi
  • ZY Kavramı ve Tanımı
  • Zaman Bileşenleri
 • Satış Yöneticisinin Eğitsel Fonksiyonlar
  • Eğitim Uygulaması
  • Eğitimin İşe Aktarımı
 • Satış Performansı Değerlendirme
  • Perf. Değerlendirme ve Perf. Yönetimi
  • Yüksek Performanslı Org/Ekip/Birey
 • Kariyer Yönetimi Satış Organizasyonunda Ekip İçi İlişki Yönetimi İletişim
 • Satıcı Adayları için İş Görüşmesi Teknikleri
  • Yetkinlik Standartlarının Belirlenmesi
  • Geri Dönüş ve Bilgilendirme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Koç Yönetici, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme