Türkiye Ekonomisi Gelecek On Yılllık Yolculuğu


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, Türkiye ekonomisinin gelecek on yılını makro ekonomik veriler ile yorumlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Türkiye Ekonomisi # Makroekonomi # Türkiye 2023 #Dünya 2023 #Katma Değerli Yatırım #Sosyo Ekonomik Göstergeler #AR-GE yatırımları #Tasarruf # Üretime dayalı büyüme #İleri teknoloji İhracatı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye ekonomisi 2023 ile Dünya ekonomisi 2023 görünümünü, makroekonomik sorunlarını en temel hatları ile bilir.
Anlar: Çözüm yollarını anlar.
Yapar: Gelecek 10 yıla ait planlama ve stratejileri yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm banka çalışanları katılabilir.

İÇERİK

 • Dünya Ekonomisine Küresel Bakış
 •  Türkiye Ekonomisinin Mevcut Durumu
 •  GSYH
 •  Kişi Başına Düşen GSYH
 •  İşsizlik
 •  Bütçe Dengesi
 •  Ödemeler Dengesi
 •  Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 •  Cari İşlemler Dengesi
 •  Gelir Dağılımı
 •  Enflasyon
 •  2000-2012 Yılları arası Makro Ekonomik Verilerin Analizi
 •  Kişi Başına Gelir 10 bin $  Dünya ve Türkiye Analizi
 •  Türkiye Ekonomisi Kişi Başı Hedef 25 bin $ 2023
 •  Türkiye Ekonomisi Dünyada İlk 10 Devlet Arasına Girme Hedefi 2023
 •  2000-2010 Yılları Arası En Hızlı Büyüyen 20 Ekonominin Büyüme Analizi (GSYH )
 •  G-20 Ülkeleri 2009-2012 Büyüme
 •  G-20 Ülkeleri 2017 Büyüme
 •  2023 Dünya Ekonomisi
 •  G-20 Ülkeleri Sosyo Ekonomik Göstergeler ( GSYH, Yaş Ortalaması, Çalışan Başına Üretim, Ortalama Eğitim Yılı, Kadınların İşgücüne Katılım Oranı)
 •  Teknoloji ve Ar- GE Türkiye – Dünya
 •  Kişi Başına Düşen  Gelir Sıralaması ( 2009 – 2012 )
 •  İnsani Gelişim Endeksi Sıralaması ( 2009-2012 )
 •  Türkiyede Tasarruflar/GSYH
 •  Dünyada Tasarruflar/GSYH
 •  Türkiyede Yatırımlar/GSYH
 •  Dünyada Yatırımlar/GSYH
 •  Türkiyede AR-GE Yatırımları
 •  Dünyada AR-GE Yatırımları
 •  Dünyada İmalat Sanayi Katma Değeri En Yüksek 15 Ülke ( 1980-2013 )
 •  Türkiye Kaliteli Yaşam Endeks Göstergeleri 2013
 •  Türkiye Dünya Sıralaması 2013 ( Sosyo Ekonomik Göstergeler )
 •  Türkiye Büyüme Senaryosu 2023
 •  Dünya Büyüme Senaryosu 2023

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girşimcilik, Değişimi Okumak ve Geleceği Kurgulamak