Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Hikaye ve Deneyim Tasarımı


foto

AMAÇ

Dünyanın iletişim alışkanlıkları değişiyor… Üstelik hiç olmadığı kadar radikal. Son 20 yıl içerisinde dijital araçların ve internetin hayatımızdaki yeri vazgeçilmez olduğu gibi bireysel alışkanlıklarımıza da etki ediyor. Hatta fiziksel varlığımızın dijital bir yansımasını ortaya çıkardı da diyebiliriz. Bu dijital yansıma zamanla bir kimliğe dönüşmeye başladı ve sosyal medya hesaplarımız ile yaşayan, içerikle beslenen bir hale geldi. Dijital ekosistemin ve sosyal medyanın gelişimi ile yaratıcılık ve çeşitlilik çoğaldı. Farklı formatlarla tanıştık, deneyimledik. Videolar, fotoğraflar ve zenginleştirilen hikayeler, hayatımızın her alanında, tüketiciye ulaşmaya başladı. İyi hikayecilik fark edilmek, fark yaratmak için sahip olunması gereken en önemli özellik olarak karşımıza çıkmaya başladı. Etkileme gücü, avantajı nedeniyle yeniden keşfedilmeye ve yükselen çok önemli bir iletişim aracı haline gelmeye başladı. İnsanları, özellikle dijital dünyada iyi hikaye kurgulayarak ve anlatarak ikna etmek, etkilemek başarının en önemli paydaşları arasında yer almaya başladı. Bu eğitimde dijital hikaye yazmanın ana unsurlarını, hikaye yazılırken hangi paydaşların devreye girdiği, pazarlama ve medyanın hikayecilikte rolü, ölçümleme ve hikayede kritik noktaların farkında lığının arttırılması asıl amacı oluşturmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#DijitalEkosistem #SosyalMedya #DijitalVatandaş #DijitalHikaye #DijitalMarka #DijitalStrateji

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dünyada hangi stratejiyle yola çıkılacağını bilir. Dijital platformların neye nasıl hizmet ettiğini bilir. Dijital vatandaşın kim olduğunu bilir.
Anlar: Dijital dünyanın sosyal medyadan ibaret olmadığını anlar. İletişimde ölçümlemenin duygusal boyutunu anlar. Dijital büyük resme odaklanmasını gerektiğini anlar. Dijitalin sadece pazarlamayı değil bireyi ve toplumu dönüştürdüğünü anlar.
Yapar: Dijitale farklı perspektiflerden bakar. Dijital strateji ve planlama düşünebilir. Dijital dönüşümü başlatır. Dijital bir hikayenin başlangıcını yazar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, pazarlama departmanı, kurumsal iletişim departmanı, medya satınalma departmanı, alternatif kanallar birimi dijital ve konvansiyonel iletişim profesyonelleri, marka yöneticileri, marka danışmanları katılabilir.

İÇERİK

 • Yeni Dünya Düzeni ve İletişim Paradigmalarını Anlamak
 • Hikayenin Zemini, Dijital Ekosistem
 • Hikayenin Muhattabı Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenleri Tanımak
 • Hikayeyi Tasarlamak ve Anlatabilmenin Püf Noktaları
 • Hikayenin Deneyim Tasarımı
 • Dijital Düşünebilme Yeteneğini Geliştirmek
 • Dijital İletişimde Hikayenin Paydaşları Kimlerdir?
 • Hikayede Medya ve Pazarlamanın Konumu
 • Hikayenin Bıraktığı Dijital Ayak İzleri ve Kurumsal İtibara Etkisi 
 • Dijital ve Sosyal Platformların Etkileri / Sınırları
 • Dijital Ölçümleme ve Raporlama
 • Dijital Dünyadan Örnekler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme),Bilgi İzleme Ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Değişim Ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme