ICC Publication ISBP 745 International Standard Banking Practice


foto

AMAÇ

Eğitimde, ICC tarafından yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucunda revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Yayını (ISBP) içeriği hakkında bir bütün olarak bilgilendirme ve değişen uygulamalara ilişkin tereddüt edilen konulara açıklık getirilmesi hedeflenmektedir. Yayın kapsamında yer alan belgelerin ve uygulamaların tamamı ele alınacaktır.

Eğitim, “Consulting Group” üyesi olarak revizyon sürecinde aktif olarak görev olan ICC Türkiye Milli Komite üyesi tarafından verilecektir.

ODAK NOKTALARI

#Akreditif # ISBP 745 # uygulama # UCP 600 #denetleme #koordinasyon

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Akreditif belgelerinin düzenlenmesi ve incelenmesinde kullanılan uluslararası standart bankacılık uygulamalarını bilir.
Anlar: Standartların kurallarla birlikte nasıl yorumlanması gerektiğini ve uygulamaya etkisini anlar.
Yapar: İşlemlerini uluslararası kurallara ve bankacılık standartlarına uygun şekilde gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, bankaların akreditif departmanı çalışanları katılımda bulunabilir.

İÇERİK

 • ICC ‘nin Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması Yayını (ISBP 745)
  • Genel Prensipler
  • Poliçeler ve Vade Tarihinin Hesaplanması
  • Faturalar
  • Taşıma Belgeleri
   • Multimodal
   • Bill of Lading
   • Non-negotaible Sea Waybill
   • Charter Party Bill of Lading
   • Air Transport Document
   • Road, Rail or Inland Waterway   
 • Sigorta Belgeleri
 • Menşe Belgeleri
 • Paket Listesi, Ağırlık Listesi
 • Sertifikalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri

NOT

Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745)