Duyguların Olumsuzlukları ile Baş Etmek


foto

AMAÇ

"İş dünyasında duygulara yer yoktur." şeklindeki yaygın kanı bizi duygu dünyasının kapılarından uzak tutmuştur. Oysa motivasyon, iş tatmini ve organizasyona bağlılık gibi kavramlar içinde duyguyu barındırır. Duygulara yer vermeyerek nasıl tatmin, bağlılık ve motivasyon geliştirebiliriz?

Bazı duyguların negatif olduğu kanısı da bizim duygu dünyasını bastırmamıza neden olur. Oysa olumlu veya olumsuz duygu yoktur. Duygularımız, bizim ihtiyaçlarımızın farkına varmamızı sağlar. Olumsuz olan duyguları yaşama şeklimizdir. Bu eğitimin amacı bize olumsuz gelen duygularımızla nasıl yok saymadan başa çıkabileceğimizi kazandırmaktır. Kısaca seminerde, öfkenin kontrolü, korkuların yenilmesi ve üzüntünün aşılmasının yolları aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Duygular #Farkındalık ve kendini inceleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Duyguların yönetimi kavramını tanır.
Anlar: Duygu dünyasını anlar.
Yapar: Farkındalık kazanır.

HEDEF KİTLE

Eğitime duygularını daha iyi tanımak ve duyguların olumsuz getirileri ile başa çıkmak isteyen herkes katılımda bulunabilir.

İÇERİK

 •  Duygu Dünyası
  • Duygu Kavramı ve Gelişimi
  • Dört Temel Duygu
  • Duyguların Fonksiyonları ve Arkasındaki İhtiyaçlarımız
  • Duygu ve Stres
  • Farkındalık ve Ayrımlaştırmak
 • Üzüntü
  • Üzüntü mü Depresyon mu?
  • Teselli Edilmek mi Üzüntüsünü Yaşamak mı?
  • Doğal Yas Süreci
  • Yasını Yaşamak  ve Gelişim
 • Öfke
  • Farklı Öfke Şekilleri
  • Öfkenin Ardındaki Nedenler
  • Öfkenin Negatif Yönleri
  • Öfkesiyle Başa Çıkmak
 • Korku
  • Normal ve Patolojik Korkular
  • Korkular Nereden Gelir ?
  • Korkmaktan Korkmak
  • Sosyal Korkular
 • Duyguların Olumsuzluklarıyla Başa Çıkmaktan Psikolojik Sermayeye
 • Duyguların Olumsuzları ile Baş Etmekte Üç Adım : Farkındalık, Kabul Etmek, Yönetmek
 • Psikolojik Sermaye
  • Özyeterlilik
  • Umut
  • İyimserlik
  • Toparlanma Gücü
 • Sevinçleri Yaşamayı Bilmek ve Psikolojik Sermayeyi Artırmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme