Satışın Gücü


foto

AMAÇ

Müşterilerin ürünleri etkin kullanarak kuruma bağlılığının artması temel amaçtır. Bu süreçte farklı ürünlerin etkin kullanımı için verilen hizmetin ihtiyacı karşılaması ve potansiyel ihtiyaçları ortaya çıkarmak ile kalıcı olacaktır. Bu sebeple, müşterinin ihtiyacını ortaya çıkararak, verimli sunulan hizmet karlılığı arttırmakla kalmayıp bağlılığı da artırmaktadır. Eğitimde müşterilere verilecek hizmetin ihtiyaca yönelik, rekabet kuralları çerçevesinde satış sürecinde nasıl sunulması konusunun aktarılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#sürdürülebilir müşteri deneyimi #müşteri bağlılığı #ikna metotları #olumlu iletişim #doğru anlama #iletişimin önemli noktalarında olumlu akılda kalmak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Anlama seviyelerini bilir, ikna metotlarını bilir, sunum tekniğinde önemli noktaları bilir.
Anlar: Olumlu ifade ile akılda kalma yöntemlerinin etkisini anlar.
Yapar: İkna metotları ve iletişim araçlarını olumlu yönde uygular.

HEDEF KİTLE

Eğitime genel müdürlük ve şube çalışanları katılabilir.

İÇERİK

 • Satış Döngüsünü, Kurum ve Müşteri Tarafında Tanımlamak
 • Müşteriyi Tanımak
 • Müşteri Hizmetten Ne Bekler
 • Dinleme, Varsayım, Anlamak
  • Vaka Çalışması
  • Soru Çeşitleri
  • Sorulara Cevap Şekilleri
  • Müşteri Tiplerine Göre Vaka Çalışması
 • Network ve Fısıltının Etkisi
 • Satışta Müşterinin İletişim Beklentisi
 • Pazarlamacılar Müşteri İçin Ne Söylüyor (Martin Lindstorm)
 • Müşteriler İçin 3 Önemli Konu (Harward Business)
  • Oyun, Geri Bildirim
 • Satışta 16 Hata (Marshall Goldsmith)
 • İkna Çeşitleri
 • Nöro Marketing Nasıl Uygulanır?
  • Yöntemler
  • Kuvvetlendiriciler
  • Film, İkna Örneği
  • Filmde Nöro Marketing Uygulamaları Paylaşım
  • Ürünlerin Kazançları Nelerdir?
  • Vaka Çalışması, Nöro Marketing İle Temel Ürünlerin Sunumu
 • Sunum Nasıl Olmalı?
  • Satışta Hikayenin Önemi
  • Türkiye’de Müşteriler Bir Sunumda Ortak Ne Ararlar?
  • Film, İkna Sunum
  • Vaka Çalışması,  Ürünler İçin Kısa Sunum, Paylaşım
 • İtirazı Karşılama Modeli
 • İtirazlar İçin Kusursuz Ürün Bilgisi Nasıl Olmalı?
 • Ürünlerine Bu Model Nasıl Uygulanır?
  • Film, İtiraz ve Karşılama, İkna
  • Film Sonrası Paylaşım
 • İki Günün Özeti
 • Elde Kalanlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Uygulamalar, “Metalog” uygulamaları ve çeşitli filmlerden oluşmaktadır.