Yüz Okuma İle Duyguları Anlama


foto

AMAÇ

Eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmaktadır. Hedefi, 12`den vuran iletişim ve yönetim becerilerini anında kazandırmasındadır.

ODAK NOKTALARI

#duyguları anlama #duyguları yönetme #ikna #duyguları yönetme #etkin iletişim #beden dili

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İnsanları ve duyguları tanır, nasıl ikna edebileceğini bilir.
Anlar: İfadelerin, mimiklerin, jestlerin ve beden dilinin iletişimdeki önemini anlar.
Yapar: Duyguları yönetir, duygusal zekayı geliştirir, liderlik yeteneğini etkin kullanır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgili tüm birimlerden katılım sağlanabilir.

İÇERİK

 • İletişim Stillerinin Belirlenmesi
 • Yüz Okuma- Duyguları Anlama ve Tanıma
 • Sözsüz İletişimde Beden Dili ile Aynalama ve Eşleşme Tekniği
 • Duyguların Tanınması ve Yönetimi- Dr.Paul Ekman Teknikleri
 • Kişilerarası Etkileşimde Roller Transaksiyonel Analiz
  • Mesleğinizi Uygularken Kendi Duygularınızı Yönetmek İçin
  • Kendinizi Tanımanıza, Ne Zaman Neden Duygusallaştığımızı Anlamamıza,
  • Kendinizi İstediğiniz Yönde Eğiterek Değiştirmenize, Böylece Duygusallığımızı Kontrol Ederek Hayatımızdaki Olumsuz Etkilerini Bertaraf Edip, Olumlu Etkilerini Arttırmaya,
  • Hayatımızdaki İnsanlarla Kelimelerin İfade Ettiğinin Ötesinde, Etkili ve Yapıcı İletişim Kurmamıza,
  • Meslektaşlarınızı Yetiştirirken
   • Takım Arkadaşlarınızın Söylediği Cümlelerin Gerçek Anlamlarını Tespit Etmemizi, Onları Anlamamızı, Dürüst ve Düşünceli Bireyler Olarak Yetiştirmemizi,
 • İşimizle İlgili
  • İş Hayatımızda İletişim Kurduğumuz İnsanların Gerçek Duygularını Anlayarak, Bu Yönde Davranışlarımızı ve İşimizi Yönetmeyi Sağlar.
  • Genel Olarak İş Arkadaşlarımızla İletişim Kalitemizi Artırmamıza,

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri