Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı Türkiye ve Dünya ekonomisinin olası gelecek konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmektir. Bu çerçevede en güncel veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve emtia fiyatları gibi temel makroekonomik ve finansal büyüklükler interaktif bir şekilde tahmin edilmeye çalışılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Güncel Ekonomik Gelişmeler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye ve Dünya ekonomisinde son gelişmeleri bilir.
Anlar: Ekonomideki son gelişmelerin neden-sonuç ilişkisini anlar.
Yapar: Geleceğe ilişkin yorum ve tahminlerde bulunur.

HEDEF KİTLE

Tüm banka çalışanları katılabilir.

İÇERİK

 • Türkiye Ekonomisi – Resmi Makroekonomik Hedefler (Yıllık Program ve Orta Vadeli Ekonomik Program)
 • Makroekonomik Göstergelere İlişkin Piyasa Beklentileri
 • Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisine İlişkin Makroekonomik Tahminleri
 • Resmi Hedefleri, Piyasa Beklentilerini ve Uluslararası Kuruluşların Tahminlerini Yorumlayabilmek için;
 • Dünya Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi
  • Büyüme
  • Enflasyon
  • Emtia Fiyatları
  • Piyasa Göstergeleri
 • Türkiye Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi
  • Büyüme
  • Sanayi Üretimi
  • Tüketici Güven Endeksleri
  • Beklenti Anketleri
  • Enflasyon ve Faizler
  • İşsizlik
  • Kamu Dengesi
  • Ödemeler Dengesi
  • Reel Döviz Kuru Endeksi ve Tahmini
 • Ekonomik Krizlerin Öncü Göstergeleri
 • Gündem;
  • Emtia Fiyatları
  • AB’nin Borç Yapılandırması
  • TCMB Para Politikasında Değişim..
  • Siyasi ve Jeopolitik Gelişmeler
  • Diğer
  • Gelecek Tahminleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği