Şirket Bilanço Yorumlama Teknikleri


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı genç bankacılara MT`lere ve banka faktoring yetkililerine bankacı gözü ve bakış açısı ile şirket bilançolarını okuma, yorumlama ve değerlendirme konusunda ipuçları ve yorumlama tekniklerini öğretmek, kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #şirket bilançosu # Yeterli/ yetersiz özvarlık #yüksek likidite #ödeme gücü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Riskli, kuvvetli, zayıf bilançoları, makyajlamanın bilanço üzerindeki etkilerini, TTK 376. maddeyi bilir.
Anlar: Makyajlı bilançoyu, gizlenen zararı, anlar.
Yapar: Bilançoda gerekli düzeltmeyi yapar. Doğru ve gerçek haline getirir. Yorumlamayı doğru yapar.

HEDEF KİTLE

Temel düzey mali analiz seminerine göre daha ileri düzeyde bir eğitim olması nedeniyle temel düzey mali analiz düzeyinde eğitim almış ve bankacılığa yeni başlamış personele yöneliktir.

İÇERİK

 • Mali Yapı Yorumlama Aracı Olarak Bilânçolar
 • Basit Bilanço Yorumlamalar
 • Gelir Tablolar Yorumlamalar
 • Özvarlık Kalemlerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmalar
 • Alacaklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri
 • Stoklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri
 • Gelir Tablolasu ile Bilanço Arasında Yapılan Makyajlamalar
 • Bilançolarda Yapılan Makyajlamalar
 • Makyajlamalar Nasıl Anlaşılır ve Nasıl Elimine Edilir?
 • Firmanın Toplam Finasman Giderleri Şubede veya Bankada Nasıl Hesaplanır?
 • Net Satışlardaki Reel Gelişme Nasıl Hesaplanır?
 • Bankacı Için Olmazsa Olmaz Altın Oranlar Hangileridir?
 • Müteahhit Firmalarda Analiz ve Yorum Nasıl Yapılır?
 • UFRS ye Göre Nakit Akım Tabloları Nasıl Düzenlenir?
 • UFRS ye Göre Düzenlenmiş Nakit Akım Tabloları Nasıl Yorumlanır? 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Bilgi izleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: