Uluslararası Finansal Raporlama Standartları`na (UFRS) Göre Hazırlanmış Mali Tabloların Analizi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve uygulamaları sırasında karşılaşılabilinecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin katılımcılara aktarılmasıdır. Özellikle bankaların mali analiz ve tahsis bölümlerinde çalışan, kurumsal ve ticari kredi süreci değerlendiren çalışanların faaliyet raporlarından yola çıkarak kredi analizi yapmalarında yardımcı olacak bilgiler aktarmak. VUK` çerçevesinde hazırlanan mali tablolardan farklılıkları ortaya koymaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerde muhasebe işlemleri ve finansal raporlamaya ilişkin olarak uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgilendirmek ve Standartların uygulanmasına ve analizine ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#UFRS uygulamaları #Kredi analizi #TMS ve TFRS uygulama ve analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İşletmenin faaliyet raporlarından yola çıkarak kredi analizi yapmayı bilir.
Anlar: Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili uygulamayı ve analizini anlar.
Yapar: Uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) göre hazırlanmış mali tabloların analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime bankaların mali analiz ve kredi tahsis bölümleri ile kurumsal ve ticari kredi süreci değerlendiren çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Kavramsal Çerçeve
 • Finansal Tabloların Sunumu
 • Stoklar
 • Nakit Akım Tablosu
 • Net Dönem Karı/Zararı, Önemli Hataların Düzeltilmesi ve Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
 • Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
 • Ertelenmiş Vergi
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Borçlanma Maliyetleri
 • Kiralama Sözleşmeleri
 • Sektörel ve Bölgesel Raporlama
 • Hasılat
 • Fiyat Değişimlerinin Etkileri
 • Çalışanlara Sağlanan Haklar
 • Mali Tabloların Konsolidasyonu
 • Finansal Araçlara İlişkin Mali Tablolarda Açıklamalar
 • Finansal Araçların Mali Tablolarda Gösterimi
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Faaliyet Raporları Üzerinden Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, Müşteri Duyarlılığı, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme )
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Raporlama Ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik