Yönetim Becerileri


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı katılanların fark yaratan çok başarılı bir yönetici olmak için neler yapmaları gerektiğini ve bunları gerçek hayat durumlarında nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleridir.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Ekibi motive etmek #Güven yaratmak #Performans geliştirme #Takım ruhu #İlişki yönetimi #Farklılıkları yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini bilir. Ekibinin performansını arttıracak motivasyon, ikna tekniklerini, duygu yönetimi tekniklerini bilir.
Anlar: Adil bir yönetici olmanın, performans ölçümünün önemini anlar. Doğru yönlendirmenin iş performansına olan etkisini, farklılıkları sinerjiye dönüştürmenin mümkün olduğunu anlar.
Yapar: Takım hedeflerine ulaşmak için takım üyelerini harekete geçirir, takımda potansiyelin performansa dönüştürülmesini sağlar, takım içersinde durumsal liderlik yaklaşımlarını kullanır, takımda "biz" bilincinin oluşmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Yöneticiler/ yönetici adayları katılabilir

İÇERİK

 • Yöneticilik – Liderlik
  • Yönetim ve Çağdaş Liderlik
  • Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Yönetim
  • Vizyon Oluşturmak
  • Kurumsal Değişimi Yönetmek
  • Karar Vermek, Planlamak ve Denetlemek
  • Yetkilendirme ve Delegasyon Becerileri
  • Ekip Oluşturmak
   • Güçlü Yanlar Üzerinde Ekip Oluşturmak
  • Çalışanların Gelişimini Sağlamak
   • İnsana Yönelik Yönetim
  • İnsanları Etkilemek İçin
   • Kendimizi Kabul Ettirme Teknikleri
  • Motivasyon
   • Çalışanların Motivasyonu Nasıl Yaratılır, Nasıl Korunur?
  • Çatışma Yönetimi Becerileri
   • Çelişkileri Yönetmek
  • Departman Kalitesini Arttırmak
  • Departmanlar Arası İletişimi Yönetmek
 • Takım Ruhu
  • Mükemmel Takımlar
  • Kendisini Yöneten Ekipler
  • Ekibe Bağlılık Nasıl Oluşturulur?
  • Ekip Üyelerinin İnsiyatif Kullanmaları  ve Sorumluluk Alması için Yapılması Gerekenler
  • “Biz” Bilinci
  • Takım Ruhu’nun Ölçülmesi
  • Takım Kalitesini Arttırmak için Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme