Dünyada ve Türkiye`de Ekonomi ve Piyasalarla İlgili Son Gelişmeler


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, makroekonomik göstergeleri yorumlayarak ekonomi ve piyasalarla ilgili dünyada ve Türkiye`deki son gelişmeleri paylaşmak, genel durum değerlendirmesi yaparak beklentileri aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Ekonomi #Piyasa # Son gelişmeler # Bundan sonra ne olacak?

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mevcut son ekonomik ve piyasa verilerini bilir.
Anlar: Son güncel gelişmelerden ne olup bittiğini anlar.
Yapar: Doğru ve bilgi içeren yorumlar yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm banka çalışanlarının katılımına yöneliktir.

İÇERİK

  • Kredi Krizin Gelişimi ve Son Durumu
  • ABD ve AB Ekonomileri
  • ABD Ekonomisinin Geleceği
  • Dünyada Büyüme, İşsizlik ve Enflasyon
  • Uluslararası ve Ulusal Raporlar
  • Türkiye’de Son Ekonomik Gelişmeler
  • Türkiye’nin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Göre Performansı
  • Bundan Sonra Hangi Yatırım Araçlarını Tercih Etmeli ?
  • 2019 ve Sonrası Beklentiler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak