Bankacılık Yasasının Uygulamaya Getirdiği Kontrol ve Kısıtlar


foto

AMAÇ

Eğitimde, 5411 sayılı bankacılık yasası ve onunla ilişkili yayınlanmış bulunan çeşitli tebliğ, yönetmelik ve genelgeler, getirdiği kontrol, sınırlama ve yaptırımlar açıklanmakta, bunlar arasındaki ilişkiler irtibatlandırılarak, neler yapılması gerektiği uygulama örnekleri ile anlatılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, iç prosedürleri bilir.
Anlar: İç prosedürlerin bilmenin, yasal düzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olan etkisini ve gereğini anlar.
Yapar: İç prosedürlere tam uyum sağlar.

HEDEF KİTLE

Çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyi kurarak tüm resmi görmek isteyen ara kademe yöneticiler ile birim, şube müdürleri, yönetici adayları ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

İÇERİK

 • Bankacılık Yasası’nın Getirdiği Temel Kısıt ve Kontrollerin Bulunduğu Önemli Maddeler
 • Düzenlemelerin Günlük Hayatımıza Getirdiği Belli Başlı Kısıt ve Kontroller
  • Bankacılık Kanunu’na İlişkin Tebliğ ve Yönetmelikler
   • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
   • Kredi Karşılıkları Uygulamaları
   • Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Kurallar
 • Bankaların Özkaynaklarının Hesaplanması
 • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik
 • Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranının Hesaplanması
 • Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
 • İç Denetim ve Risk Yönetimine Ait Düzenlemeler
  • Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik
  • Denetim Komitesinin İşleyişi ve Genel Kurallar
 • Diğer Genel Nitelikli Mevzuat
  • Bilgi Sistemlerine İlişkin Mevzuat
  • Muhasebe Sistemlerine İlişkin Mevzuat
 • Diğer Konulara İlişkin Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Değerlendirme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri