Foto

Sudad Hamam

Eğitim Danışmanı

Freelance


Akademik Eğitim

1987-1989 Bilkent Üniversitesi Ankara, Türkiye
M.B.A.

2008 - Temmuz 2014 ING Bank İstanbul , Türkiye

Finansal Risk Yönetimi Başkanı
Türkiye`deki yasal düzenlemeler doğrultusunda Yönetim Kurulu`na bağlı olarak Banka`yı BDDK nezdinde temsil etmek. Yönetim kuruluna periyodik raporlama yapmak.
Denetim komitesinde üyesi olarak piyasa riski, kredi riski ve operasyon risk süreçleri uygulamak, değerlendirmek ve icrayı yönlendirmek.
Aktif pasif yönetimine ilişkin politika ve yönetişim prensiplerinin oluşturulması.
Kredi Riski Yönetimi süreçlerine ilişkin politika ve yönetişim prensiplerinin oluşturulması
İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (ICAAP) ve İçsel Likidite Yeterliliği Değerlendirme Süreci (ILAAP) gereksinimlerinin yerine getirilmesi.
Risk getiri stratejisinin değerlendirilmesi ve ilgili riskler için limitlerin belirlenmesi.
12 milyar EUR`luk bilançoya ilişkin bilanço yönetimi faaliyetleri kapsamında gelişmelerin raporlanması, görüş ve tavsiyelerde bulunulması
Aktif Pasif Komitesinin ileriye yönelik bilanço büyümesi ve aktif pasif yönetimi altında riskleri yönetebilmesini sağlamak amacıyla, faiz ve likidite risklerini fiyatlayan fon transfer fiyatlaması (FTP) mekanizmasının oluşturulması
Banka`da ilgili taraflarla birlikte rating modellerinin kurulması
Basel II-III uyumuna yönelik olarak Banka`nın BDDK nezdinde temsil edilmesi.
Risk Yönetimi iş akışlarının icrai birimlerin faaliyetleri karşısında ikinci savunma hattı olarak yapılandırılması.
Aktif Pasif Komitesi, Finansal Olmayan Risk Yönetimi Komitesi, Parametre Belirleme Komitesi ve Müşteri Ürün Onay Komitelerinde aktif rol alınması.
İş kolları ile birlikte ilgili riskler için Risk Kontrol ve Öz Değerlendirme Sürecinin (RCSA) oluşturulması.
Bankanın rating kuruluşları ile diğer çok uluslu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi.
Banka içinde sermayenin etkin yönetimi adına bilanço optimizasyonu faaliyetlerinin yürütülmesi.
Bono ihraç süreçlerini oluşturmak ve uluslararası kurumlarla kaynak süreçlerini sağlamak ve oluşturmak.


1998 -2008 Oyak Bank İstanbul, Türkiye
Hazine Yöneticisi (Grup Müdürü)
Oyak Bank`ın; Döviz, TL, SGMK, Hazine Pazarlama, Türev & Yapılandırılmış Ürünler ve Ekonomik Araştırmalar olmak üzere 6 bölümden oluşan Hazinesinin yönetilmesi.
2002 yılı başında Banka`nın aktif büyüklüğünü 343 milyon USD`den 2.2 milyar USD`ye yükselten Oyak Bank - Sümerbank değerleme ve satın alma süreçlerinde aktif rol alınması.
Banka`nın yurtdışı Almanya ve İrlanda`da kurulu iştiraklerindeki hazine faaliyetlerinin yönlendirilmesi.
Banka`nın IFC ve diğer yurtdışı taraflarla olan süreçlerde temsil edilmesi.
Banka`nın T.C. Hazine Müsteşarlığı ve TCMB ile olan diyaloglarında temsil edilmesi.
1991-1998 Oyak Bank (1994`e kadar Bank of Boston)
İstanbul, Türkiye
Müdür, Kıdemli Dealer - Döviz Masası
Gerekli yetkinliğin başarı ile geliştirilmesi ile birlikte döviz masasında müdür pozisyonu üstlenilmesi.
1989-1991 Arap Türk Bankası İstanbul, Türkiye
Dealer - Hazine
Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda alım satım nosyonunun geliştirilmesi ile tüm ürün bilgisinin oluşturulması gibi temel profesyonel yetkinliklerin kazanılması.

Şimdiki Görevi

Emekli Bankacı