Foto

Banu Özşuca Saatci

Avukat

Serbest Hukuk Danışmanı


Akademik Eğitim

Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi: "Avrupa Topluluk Hukukunda Bankaların Kara Paranın Aklanması için Kötüye Kullanılmaktan Korunması"

Şimdiki Görevi

Hukuk eğitmeni ve hukuk danışmanı olarak serbest çalışmaktayım.