Foto

Ayhan Altıntaş

Dr.

Freelance/Finansal Danışmanlık


Akademik Eğitim

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü`nden Lisans (1984), University of Westminster`den Yüksek Lisans (1988), Başkent Üniversitesinden `Muhasebe ve Finansman` alanında Doktora derecelerine sahiptir(2012)

Başlıca Yayınları

Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi ( Sermaye Piyasalarında Finansal Piyasa Altyapıları, Merkezi Karşı Taraf Uygulaması ve Risk Yönetimi Dahil), E-Kitap, Google Commerce Ltd, Temmuz 2017</br>Kredi Kayıplarının Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Olarak Tahmini ve Stres Testleri:Türk Bankacılık Sektörü İçin Ekonometrik Bir Yaklaşım", Türkiye Bankalar Birliği, Şubat 2012 </br>Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği ( Bankacılık Kanunu, Basel-I ve Basel-II Uzlaşıları Çerçevesinde), Turhan Kitabevi, Ankara, 2006 </br>

Şimdiki Görevi

Serbest meslek sahibi olarak risk yönetimi, bankacılık ve finans alanlarında eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunmaktadır.